ел табла, ел инсталации, електротехник
Полагане на външно захранване и външно ел табло

Полагане на външно захранване и външно ел табло на къща в село Брястовец ⚡ Монтаж на електрически стълб ⚡ Прекарване на въздушни кабели от съществъващата мрежа на EVN  ⚡ Монтаж на външно разпределително ел табло ⚡ Захранване на съществъващото бунгало въздушно с напрежение.  ⚡ Изкопни работи на ръка ⚡ Полагане на SVT кабел в гуфрирана […]